De OuderApp van Kinderopvang Mathil

door | 25 september 2023

Voor de oudercommunicatie en praktische zaken maken we bij Kinderopvang Mathil gebruik van een OuderApp. Ouders van kinderen die naar het kinderdagverblijf, de peuteropvang of de buitenschoolse opvang gaan kunnen de app downloaden in de App Store of Google Play Store. Zoek op: OuderApp Konnect. Let op: wanneer bij het downloaden een URL ingevuld moet worden dan is dat mathil.ouderportaal.nl.

Door middel van een dagboekje en foto’s worden ouders in de OuderApp op de hoogte gehouden. De app heeft ook een berichtenfunctie waarin rechtstreeks een berichtje naar de pedagogisch medewerkers op de groep gestuurd kan worden. In de agenda is te zien wanneer kinderen verwacht worden bij Mathil. Via de agenda kunnen ook ruildagen, extra dagen en afwezige dagen doorgeven worden. Tot slot zijn ook facturen en jaaropgaven inzichtelijk in de app en zijn nieuwsbrieven terug te vinden.

De omgeving van de ouderapp kan ook via internet geopend worden, ga daarvoor naar mathil.ouderportaal.nl (zonder www. ervoor). Hier kan ingelogd worden met de inloggegevens van de OuderApp.

Als meerdere ouders van een kind gebruik willen maken van de OuderApp dan is dat mogelijk. De OuderApp kan op meerdere telefoons gedownload worden. De inloggegevens kunnen dan met elkaar gedeeld worden. Het is niet praktisch om voor een tweede ouder een apart account te hebben.

We helpen je graag!

Kun je niet vinden wat je zoekt of heb je misschien een vraag naar aanleiding van wat je leest? Neem dan contact met ons op, we helpen graag!