locatie

Staphorst

Op 1 november 2015 is onze locatie in Staphorst geopend. Deze is gevestigd aan de Ebbinge Wubbenlaan 41b. Sinds december 2019 is Mathil eigenaar van het gebouw. Na een verbouwing in 2020 biedt het uitstekend ruimte voor zowel het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang.

Openingstijden

Het kinderdagverblijf (KDV) en de peuteropvang zijn op werkdagen geopend van 07:00 tot 18:00 uur. 

Buitenschoolse opvang (BSO) voor schoolgaande kinderen vindt plaats buiten schooltijden. De kinderen worden door ons gebracht en gehaald van school.

Op deze locatie:

Adres

Ebbinge Wubbenlaan 41b

7951 AB Staphorst

TELEFOONNUMMERS

KDV, peutergroep & BSO:
06 21 25 56 33

Algemene info:
(0522) 20 21 07

LRK-NUMMERS

KDV & peutergroep: 
193877144

BSO:
102540457

INSPECTIERAPPORTEN

KDV & peutergroep:

BSO:

FINANCIeel

Tarieven

De tarieven voor 2024 zijn als volgt:

Dagopvang
Dagdeel 07:00 – 12:30 uur (48+51 weken) € 9,65 per uur
Dagdeel 12:30 – 18:00 uur (48+51 weken) € 9,65 per uur
Hele dag 07:00 – 18:00 uur (48+51 weken) € 9,65 per uur
Dagdeel 07:00 – 12:30 uur (40 weken) € 9,85 per uur
Dagdeel 12:30 – 18:00 uur (40 weken) € 9,85 per uur
Hele dag 07:00 – 18:00 uur (40 weken) € 9,85 per uur
Flexibele opvang € 10,85 per uur


BSO

Voorschoolse opvang (van 7:00 uur tot aanvang schooltijd € 8,30 per uur
Naschoolse opvang (einde schooltijd tot 18:00 uur) € 8,30 per uur
Flexibele opvang € 9,85 per uur

 

Opvang is in overleg ook mogelijk op afwijkende tijden.

Afhankelijk van het inkomen vergoedt de overheid een aanzienlijk deel van de kosten van kinderopvang in de vorm van kinderopvangtoeslag. Na aftrek van deze vergoeding komen bovenvermelde kosten beduidend lager uit. Voor de meeste ouders komt dit, na aftrek van kinderopvangtoeslag, neer op een netto uurtarief tussen de € 1,00 en € 2,00. Zie voor meer informatie het kopje ‘Kinderopvangtoeslag en LRKP-nummer’.

Wij rekenen geen inschrijfkosten, annuleringskosten en dergelijke.

Contracten

Er kan worden gekozen uit de volgende contracten:

Dagopvang:

 • 51 weken (1 week kerstvakantie)
 • 48 weken (3 weken zomervakantie + 1 week kerstvakantie)
 • 40 weken (schoolweken)
 • Flexibel contract**

Bso:

 • 40 weken (schoolweken)
 • Flexibel contract**

*Voor flexibele opvang geldt een hoger uurtarief (zie hierboven).
**Bij een flexibel contract is het mogelijk om op korte termijn (tot uiterlijk drie weken van te voren) aan te geven wanneer wij jouw kind(eren) mogen verwachten. In tegenstelling tot de andere contracten worden dan geen vaste dagdelen afgesproken. De uren die tot uiterlijk drie weken van te voren zijn doorgegeven worden (minimaal) gerekend. Wanneer je binnen drie weken van te voren de dagen en/of tijden voor de opvang nog wil wijzigen dan zullen we in overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn maar wij rekenen (minimaal) de uren die tot uiterlijk drie weken van te voren waren doorgegeven. Dit wordt gedaan vanwege de planning en verplichte doorbetaling van het personeel over deze uren. Wanneer het na overleg mogelijk blijkt om meer uren af te nemen dan tot drie weken van te voren was doorgegeven rekenen wij deze uren ook.

  Kinderopvangtoeslag en LRK-nummer

  Voor kinderopvang kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van kinderopvangtoeslag (mits de ouders/verzorgers werken of een erkende studie volgen). Dit is mogelijk omdat onze opvanglocaties geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK). Elke locatie heeft een eigen registratienummer. Deze dient doorgegeven te worden aan de Belastingdienst bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. De nummers  vind je hier boven.

  Proefberekening
  Via de website van de Belastingdienst is het mogelijk om een persoonlijke proefberekening te maken voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

  K I N D E R O P V A N G  M A T H I L  I N  B E E L D

  EEN DAGJE MATHIL

  Benieuwd naar een dagje Mathil? Bekijk dan het filmpje!

  EEN KIJKJE BINNEN NEMEN?
  KLIK HIER VOOR EEN VIRTUELE RONDLEIDING NA DE VERBOUWING IN 2020