locatie

Nieuwleusen – De Wegwijzer

Met ingang van 1 januari 2022 is Kinderopvang Mathil in samenwerking met basisschool De Wegwijzer een Peuter-groep gestart. Na de zomervakantie 2022 wordt er ook buitenschoolse opvang aangeboden. De opvang vindt plaats in het gebouw van de school aan de de Meidoorn-straat 10 te Nieuwleusen. Ook kinderen van andere scholen zijn welkom.

 

Openingstijden

De peutergroep is geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 08:30 tot 12:15 uur. 

De buitenschoolse opvang (VSO & NSO) is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 07:00 uur tot de school begint en na schooltijd tot 18:00 uur.

Op deze locatie:

Adres

Meidoornstraat 10,

7711 KV Nieuwleusen

TELEFOONNUMMER

Algemene info:
(0522) 20 21 07

LRK-NUMMERS

Peutergroep:
194828359

BSO:
n.n.b.

INSPECTIERAPPORTEN

 Peutergroep:

BSO:

K I N D E R O P V A N G  M A T H I L  I N  B E E L D

EEN DAGJE MATHIL

Benieuwd naar een dagje Mathil? Bekijk dan het filmpje!