wat is peuteropvang?

Speciaal voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar bieden wij, naast het kinderdagverblijf, ook peuteropvang aan. De peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is een avontuurlijke plek, gericht op het ontdekken van de eigen mogelijkheden. Spelenderwijs geven we vaardigheden mee die jouw peuter straks nodig heeft. De peuteropvang is een goede voorbereiding op de basisschool. Op dit moment bieden wij peuteropvang aan op de onderstaande locaties, dagen en tijden:

Rouveen op alle werkdagen van 07:00 uur tot 18:00 uur.
Staphorst op alle werkdagen van 07:00 tot 18:00 uur.
Nieuwleusen (Dommelerdijk) op alle werkdagen van 07:00 uur tot 18:00 uur.
Nieuwleusen (De Zaaier, VVE-locatie) op dinsdag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 12:15 uur.
Nieuwleusen (Het Kompas) op woensdag- en vrijdagochtend van 08:30 uur tot 12:15 uur.
Nieuwleusen (De Wegwijzer) hier zijn (nog) geen peuterochtenden.
Nieuwleusen (De Meele) hier zijn (nog) geen peuterochtenden.
Dalfsen (De Vuursteen) op dinsdag- en vrijdagochtend van 08:30 tot 12:15 uur.

 

Op de dagen en tijden dat er geen peuteropvang is bieden wij in de groepen van het kinderdagverblijf (KDV) ook opvang voor jouw peuter. Zo kan jouw peuter op alle werkdagen van 07:00 tot 18:00 uur bij ons terecht voor professionele opvang. 

Wil je jouw peuter (vrijblijvend) opgeven? Kies dan voor inschrijven.

Wil je meer informatie? Scrol naar beneden of neem contact met ons op.

de voordelen van peuteropvang

Op de peuteropvang leert je kind vaak zijn/haar eerste vriendjes/vriendinnetjes kennen. Bij ons krijgen kinderen er ook alle ruimte voor. Peuters zijn heel leergierig. Alles wat je kind kan en doet, volgen wij nauwkeurig. We bieden speelgoed en activiteiten aan om vaardigheden verder te ontwikkelen en ze voor te bereiden op school. We bieden je kind een onvergetelijke tijd. Zo maken we muziek, spelen vaak buiten en bewegen veel.

vriendjes

ontwikkeling

plezier

werkwijze

Inschrijven

Wanneer je jouw peuter wilt opgeven voor de peuteropvang dan meld je dit door het invullen van het inschrijfformulier. Dit is volledig vrijblijvend. Je ontvangt vervolgens een bevestiging en een uitnodiging voor een kennismaking/informatiegesprek. Wanneer je een keuze hebt gemaakt voor de opvang volgt een intakegesprek en, afhankelijk van de plaatsingsdatum, zal een afspraak gemaakt worden voor een zogenaamd wenmoment voor jouw peuter. 

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek worden specifieke zaken omtrent jouw kind besproken, zoals het dagritme, voeding, ziekte et cetera. Verder wordt tijdens de intake gewezen op de nodige informatie zoals de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan.

Plaatsingsdatum

De plaatsingsdatum is de eerste dag dat jouw peuter naar de (peuter)opvang gaat. Voorafgaand wordt eventueel een zogenaamd wenmoment afgesproken. 

Overeenkomst

Tijdens het intakegesprek zal de overeenkomst overhandigd worden. Hierop staat de plaatsingsdatum vermeld, het aantal af te nemen dagdelen, het tarief en een verwijzing naar de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan die betrekking hebben op de overeenkomst.

Veiligheid & gezondheid (inspectierapporten)

Kinderopvang Mathil houdt zich aan de landelijke regels die zijn opgesteld om ziekte en ongevallen in het kinderdagverblijf te voorkomen. Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie veiligheid & gezondheid uitgevoerd. Deze inventarisatie beschrijft de risico’s ten aanzien van veiligheid & gezondheid die de opvang van kinderen met zich meebrengt. We werken met een plan van aanpak, waarin beschreven staat welke maatregelen worden genomen om risico’s te reduceren.

Regelmatig wordt het kinderdagverblijf (waar peuteropvang onderdeel van is) geïnspecteerd door de GGD. De GGD toetst of de opvanglocatie voldoet aan alle eisen van de Wet Kinderopvang. Elke locatie heeft een eigen inspectierapport. Deze is te vinden op de pagina van de betreffende locatie.

  Ongevallen
  Indien zich een ongeval voordoet, wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders gezocht. In noodgevallen kan het voorkomen dat de leiding het kind direct per ambulance naar een ziekenhuis laat vervoeren en u pas daarna kan waarschuwen.

  Van een ongeval wordt uiterlijk binnen een dag een ongevallenregistratie gemaakt. Deze registratie wordt met de ouders besproken.

  Hygiëne
  Hygiëne is belangrijk om verspreiding van ziekten te voorkomen. De pedagogisch medewerkers nemen de nodige maatregelen in acht, zoals zorgen voor schoon linnengoed, persoonlijke hygiëne, hygiënische leefomgeving en dergelijke.

  Oudercommissie

  Een kinderdagverblijf (waar peuteropvang onderdeel van is) valt onder de Wet Kinderopvang. In deze wet staan verschillende eisen waaraan een kinderdagverblijf moet voldoen. Eén van de verplichtingen (art. 58) is dat een oudercommissie wordt ingesteld.

  Kinderopvang Mathil stelt zich als doel om in een veilige en gezonde omgeving, kwalitatief goede kinderopvang te bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het belang van de kinderen staat centraal. Daarom is het ook belangrijk dat er een oudercommissie bestaat die als doelstellingen heeft:
  -de ouders vertegenwoordigen
  -de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen
  -ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren)
  -adviseren ten aanzien van de kwaliteit (denk bijvoorbeeld aan de wijze van uitvoering van het kwaliteitsbeleid, veiligheid, gezondheid, ontwikkeling en klachtenregeling)

  Kinderopvang Mathil zal wijzigingen op één van deze gebieden moeten voorleggen aan de oudercommissie.

  In de overtuiging dat een oudercommissie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de de kwaliteit van de kinderopvang wordt ouders gevraagd in overweging te nemen actief deel te nemen aan de oudercommissie.

  Mocht het jou als ouder iets lijken om actief mee te denken in het beleid en de bedrijfsvoering van Kinderopvang Mathil, stel je dan nu kandidaat als lid van de oudercommissie. Je kunt hiervoor contact opnemen via 0522 20 21 07 of info@mathil.nl.

  Wilt je rechtstreeks contact met de oudercommissie dan kan dit via onderstaand mailadres:
  -KDV Rouveen & Staphorst -> oudercommissiekorouveen@mathil.nl
  -KDV Nieuwleusen -> oudercommissiekonl@mathil.nl   

  Pedagogisch beleidsplan

  Kinderopvang Mathil werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Peuteropvang is onderdeel van het kinderdagverblijf en werkt daarom volgens hetzelfde pedagogisch beleidsplan. Een verkorte versie van het pedagogisch beleidsplan is hier te vinden. De complete versie is op te vragen via info@mathil.nl

  FINANCIeel

  Tarieven

  De tarieven voor peuteropvang zijn als volgt:

  2023
  Dagdeel 07:00 – 12:30 uur € 9,12 per uur (2022: € 8,50)
  Dagdeel 12:30 – 18:00 uur € 9,12 per uur (2022: € 8,50)
  Hele dag 07:00 – 18:00 uur € 9,12 per uur (2022: € 8,50)
  Flexibele opvang € 9,75 per uur (2022: € 9,00)

  Peuteropvang is in overleg mogelijk op afwijkende tijden.

  Afhankelijk van het inkomen vergoedt de overheid een aanzienlijk deel van de kosten voor peuteropvang in de vorm van kinderopvangtoeslag. Na aftrek van deze vergoeding komen bovenvermelde kosten beduidend lager uit. Voor de meeste ouders komt dit, na aftrek van kinderopvangtoeslag, neer op een netto uurtarief tussen de € 1,00 en € 2,00. Zie voor meer informatie het kopje ‘Kinderopvangtoeslag en LRK-nummer’.

  Op de dagen en tijden dat er geen peuteropvang wordt aangeboden vangen wij jouw peuter op in één van de groepen van het kinderdagverblijf (KDV). De tarieven zijn hetzelfde.

  Voor de peutergroep van locatie Nieuwleusen (Het Kompas) geldt dat voor extra en flexibel afgenomen uren per keer minimaal 1,5 uur wordt gerekend.

  Wij rekenen geen inschrijfkosten, annuleringskosten en dergelijke.

  Contracten

  Er kan gekozen worden uit vier contracten:

  • 51 weken (1 week kerstvakantie)
  • 48 weken (3 weken zomervakantie + 1 week kerstvakantie)
  • 40 weken (schoolweken)
  • Flexibel contract**

  *Voor flexibele opvang geldt een hoger uurtarief (zie hierboven).
  **Bij een flexibel contract is het mogelijk om op korte termijn (tot uiterlijk drie weken van te voren) aan te geven wanneer wij jouw kind(eren) mogen verwachten. In tegenstelling tot de andere contracten worden dan geen vaste dagdelen afgesproken. De uren die tot uiterlijk drie weken van te voren zijn doorgegeven worden (minimaal) gerekend. Wanneer je binnen drie weken van te voren de dagen en/of tijden voor de opvang nog wil wijzigen dan zullen we in overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn maar wij rekenen (minimaal) de uren die tot uiterlijk drie weken van te voren waren doorgegeven. Dit wordt gedaan vanwege de planning en verplichte doorbetaling van het personeel over deze uren. Wanneer het na overleg mogelijk blijkt om meer uren af te nemen dan tot drie weken van te voren was doorgegeven rekenen wij deze uren ook.  

  Kinderopvangtoeslag en LRK-nummer

  Ook bij peuteropvang kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van kinderopvangtoeslag (mits de ouders/verzorgers werken of een erkende studie volgen). Dit is mogelijk omdat onze opvanglocaties geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Elke locatie heeft een eigen registratienummer. Deze dient doorgegeven te worden aan de Belastingdienst bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Peuteropvang is onderdeel van het kinderdagverblijf en heeft daarom hetzelfde LRK-nummer, de nummers per locatie vind je hieronder:

  • Rouveen: 260966976
  • Staphorst: 193877144
  • Nieuwleusen (Dommelerdijk): 162289716
  • Nieuwleusen (De Zaaier): 161407638
  • Nieuwleusen (Het Kompas): 252394823
  • Dalfsen (De Vuursteen): 319798999

  Proefberekening
  Via de website van de Belastingdienst is het mogelijk om een persoonlijke proefberekening te maken voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

  (bijna) overtuigd?

  Kies dan voor inschrijven. Inschrijven is volledig vrijblijvend. Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

  beleef de dag mee via de Ouderapp

  Jouw peuter vermaakt zich uitstekend bij ons. En jij kunt dat meebeleven via onze OuderApp. We sturen foto’s en verhaaltjes over je kind terwijl jij aan het werk bent. Daarnaast biedt de OuderApp nog veel meer mogelijkheden die het jou makkelijk maken!