wat is peuteropvang?

Speciaal voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar bieden wij, naast het kinderdagverblijf, ook peuteropvang aan. De peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is een avontuurlijke plek, gericht op het ontdekken van de eigen mogelijkheden. Door middel van het VE pakket Uk & Puk geven we spelenderwijs vaardigheden mee. De peuteropvang is een goede voorbereiding op de basisschool. Op dit moment bieden wij peuteropvang aan op de onderstaande locaties, dagen en tijden:

Rouveen op alle werkdagen van 07:00 uur tot 18:00 uur.
Staphorst op alle werkdagen van 07:00 tot 18:00 uur.
Nieuwleusen (Dommelerdijk) op alle werkdagen van 07:00 uur tot 18:00 uur.
Nieuwleusen (De Zaaier, VVE-locatie) op dinsdag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 12:15 uur.
Nieuwleusen (Het Kompas) op woensdag- en vrijdagochtend van 08:30 uur tot 12:15 uur.
Dalfsen (De Vuursteen) op dinsdag- en vrijdagochtend van 08:30 tot 12:15 uur.

 

Op de dagen en tijden dat er geen peuteropvang is bieden wij in de groepen van het kinderdagverblijf (KDV) ook opvang voor jouw peuter. Zo kan jouw peuter op alle werkdagen van 07:00 tot 18:00 uur bij ons terecht voor professionele opvang. 

Wil je jouw peuter (vrijblijvend) aanmelden? Kies dan voor inschrijven.

Wil je meer informatie? Scrol naar beneden of neem contact met ons op.

de voordelen van peuteropvang

 Op de peuteropvang leert je kind vaak zijn/haar eerste vriendjes/vriendinnetjes kennen. Bij ons krijgen kinderen er ook alle ruimte voor. Peuters zijn heel leergierig. Alles wat je kind kan en doet, volgen wij nauwkeurig. We bieden speelgoed en activiteiten aan om vaardigheden verder te ontwikkelen en ze voor te bereiden op school. We bieden, aan de hand van een VE pakket Uk & Puk je kind een onvergetelijke tijd. Zo maken we muziek, spelen vaak buiten en bewegen veel.

vriendjes

ontwikkeling

plezier

UK & PUK

Uk & Puk
Op al onze peutergroepen bieden we een voorschools aanbod aan alle kinderen en werken we met speciale, goedgekeurde leermethode Uk & Puk. We hebben een vast dagritme en werken spelenderwijs aan thema’s. De activiteiten die aan bod komen stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Dit alles gaat heel geleidelijk, op een speelse manier. Er is extra aandacht voor peuters met een mogelijke taal- of ontwikkelingsachterstand, deze kinderen komen extra dagdelen bij ons spelen. Een peuter met een VE-indicatie kan vanaf 2,5 jaar oud, 16 uur per week naar de peutergroep. 

Mag mijn kind naar een VE-groep?
Alle peuters zijn welkom op onze peutergroep. Heeft de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op het consultatiebureau een advies gegeven voor voorschoolse educatie (VE-indicatie)? Dan kan uw kind extra dagen komen spelen. 

Wat kost het?
Om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden, betalen de Belastingdienst en de gemeente mee. Voor welke vergoeding u in aanmerking komt, verschilt per situatie maar voor alles geldt dat de gemeente 8 uur betaalt en daarbij betalen ouders zelf de andere 8 uur en komen voor die uren weer in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag of de gemeentelijke toeslag. 

Locatie Nieuwleusen – De Zaaier – dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend 

2,5 – 4 jaar 4 ochtenden van 4 uur 

Locatie Nieuwleusen – Dommelerdijk – alle dagen 

2,5-4 jaar 4 ochtenden van 4 uur of 3 x 5,5 uur 

Locatie Staphorst – alle dagen 

2,5 – 4 jaar 4 ochtenden van 4 uur of 3x 5,5 uur 

Voorkeur voor dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend. 

Locatie Rouveen – alle dagen 

2,5 – 4 jaar 4 ochtenden van 4 uur of 3 x 5,5 uur 

Omdat we ook hele dag opvang aanbieden in Nieuwleusen, Rouveen en Staphorst kan een ouder (in overleg) een andere invulling geven aan de uren. Hiervan kan maximaal 6 uur per dag meetellen als VE-tijd. 

werkwijze

Inschrijven

Wanneer je jouw peuter wilt aanmelden voor de peuteropvang dan meld je dit door het invullen van het inschrijfformulier. Dit is volledig vrijblijvend. Je ontvangt vervolgens een bevestiging en een uitnodiging voor een kennismaking/informatiegesprek. Een week voordat de opvang ingaat is er een intakegesprek met één van de medewerkers en zal er een wenochtend plaats vinden.

 

 

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek worden specifieke zaken omtrent jouw kind besproken, zoals het dagritme, voeding, ziekte et cetera. Het intakegesprek vindt plaats met een pedagogisch medewerker. Verder wordt tijdens de intake gewezen op de nodige informatie zoals de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan.

Plaatsingsdatum

De plaatsingsdatum is de eerste dag dat jouw peuter naar de (peuter)opvang gaat. Voorafgaand wordt eventueel een zogenaamd wenmoment afgesproken. 

Overeenkomst

In de overeenkomst wordt de plaatsingsdatum vermeld, het aantal af te nemen dagdelen, het tarief en een verwijzing naar de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan die betrekking hebben op de overeenkomst.

Veiligheid & gezondheid (inspectierapporten)

Kinderopvang Mathil houdt zich aan de landelijke regels die zijn opgesteld om ziekte en ongevallen in het kinderdagverblijf te voorkomen. Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie veiligheid & gezondheid uitgevoerd. Deze inventarisatie beschrijft de risico’s ten aanzien van veiligheid & gezondheid die de opvang van kinderen met zich meebrengt. We werken met een plan van aanpak, waarin beschreven staat welke maatregelen worden genomen om risico’s te reduceren.

Regelmatig wordt het kinderdagverblijf (waar peuteropvang onderdeel van is) geïnspecteerd door de GGD. De GGD toetst of de opvanglocatie voldoet aan alle eisen van de Wet Kinderopvang. Elke locatie heeft een eigen inspectierapport. Deze is te vinden op de pagina van de betreffende locatie.

  Ongevallen
  Indien zich een ongeval voordoet, wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders gezocht. In noodgevallen kan het voorkomen dat de leiding het kind direct per ambulance naar een ziekenhuis laat vervoeren en u pas daarna kan waarschuwen.

  Van een ongeval wordt uiterlijk binnen een dag een ongevallenregistratie gemaakt. Deze registratie wordt met de ouders besproken.

  Hygiëne
  Hygiëne is belangrijk om verspreiding van ziekten te voorkomen. De pedagogisch medewerkers nemen de nodige maatregelen in acht, zoals zorgen voor schoon linnengoed, persoonlijke hygiëne, hygiënische leefomgeving en dergelijke.

  Oudercommissie

  Een kinderdagverblijf (waar peuteropvang onderdeel van is) valt onder de Wet Kinderopvang. In deze wet staan verschillende eisen waaraan een kinderdagverblijf moet voldoen. Eén van de verplichtingen (art. 58) is dat een oudercommissie wordt ingesteld.

  Kinderopvang Mathil stelt zich als doel om in een veilige en gezonde omgeving, kwalitatief goede kinderopvang te bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het belang van de kinderen staat centraal. Daarom is het ook belangrijk dat er een oudercommissie bestaat die als doelstellingen heeft:
  -de ouders vertegenwoordigen
  -de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen
  -ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren)
  -adviseren ten aanzien van de kwaliteit (denk bijvoorbeeld aan de wijze van uitvoering van het kwaliteitsbeleid, veiligheid, gezondheid, ontwikkeling en klachtenregeling)

  Kinderopvang Mathil zal wijzigingen op één van deze gebieden moeten voorleggen aan de oudercommissie.

  In de overtuiging dat een oudercommissie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de de kwaliteit van de kinderopvang wordt ouders gevraagd in overweging te nemen actief deel te nemen aan de oudercommissie.

  Mocht het jou als ouder iets lijken om actief mee te denken in het beleid en de bedrijfsvoering van Kinderopvang Mathil, stel je dan nu kandidaat als lid van de oudercommissie. Je kunt hiervoor contact opnemen via 0522 20 21 07 of info@mathil.nl.

  Wilt je rechtstreeks contact met de oudercommissie dan kan dit via onderstaand mailadres:
  -KDV Rouveen & Staphorst -> oudercommissiekorouveen@mathil.nl
  -KDV Nieuwleusen -> oudercommissiekonl@mathil.nl

  Pedagogisch beleidsplan

  Kinderopvang Mathil werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Peuteropvang is onderdeel van het kinderdagverblijf en werkt daarom volgens hetzelfde pedagogisch beleidsplan. Een verkorte versie van het pedagogisch beleidsplan is hier te vinden. De complete versie is op te vragen via info@mathil.nl.

  FINANCIeel

  Tarieven

  De tarieven staan vermeld op de pagina van de betreffende locatie.

   

  Contracten

  De contractvormen staan vermeld op de pagina van de betreffende locatie.

  Kinderopvangtoeslag en LRK-nummer

  Ook bij peuteropvang kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van kinderopvangtoeslag (mits de ouders/verzorgers werken of een erkende studie volgen). Dit is mogelijk omdat onze opvanglocaties geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Elke locatie heeft een eigen registratienummer. Deze dient doorgegeven te worden aan de Belastingdienst bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Peuteropvang is onderdeel van het kinderdagverblijf en heeft daarom hetzelfde LRK-nummer. De nummers staan vermeld op de pagina van de betreffende locatie.

   Proefberekening
   Via de website van de Belastingdienst is het mogelijk om een persoonlijke proefberekening te maken voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

   (bijna) overtuigd?

   Kies dan voor inschrijven. Inschrijven is volledig vrijblijvend. Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

   beleef de dag mee via de Ouderapp

   Jouw peuter vermaakt zich uitstekend bij ons. En jij kunt dat meebeleven via onze OuderApp. We sturen foto’s en verhaaltjes over je kind terwijl jij aan het werk bent. Daarnaast biedt de OuderApp nog veel meer mogelijkheden die het jou makkelijk maken!