wat is buitenschoolse opvang?

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen tussen de vier en dertien jaar. De BSO vindt plaats voor en na schooltijd. In overleg biedt de BSO ook in de vakanties en op studiedagen opvang. De kinderen worden naar school gebracht en van school gehaald door onze medewerkers. Afhankelijk van de locatie is dat te voet of met de speciale bus(jes) van Kinderopvang Mathil. Bij een BSO ligt de nadruk voornamelijk op ontspanning, kinderen krijgen dus alle tijd om te spelen met leeftijdsgenoten, zelfstandig een activiteit te ondernemen of juist uit te rusten. De activiteiten die worden aangeboden staan vaak wel in het teken van de ontwikkeling van de kinderen, maar de kinderen zijn niet verplicht deel te nemen. Het gaat er om dat ze genieten van de vrije tijd.

Buitenschoolse opvang bieden wij aan op alle locaties van Mathil.

Wil je jouw kind(eren) aanmelden? Kies dan voor (vrijblijvend) inschrijven.

Wil je meer informatie? Scrol naar beneden of neem contact met ons op.

de voordelen van buitenschoolse opvang

Wat is er fijner voor je kind(eren) dan na een drukke schooldag te relaxen met leeftijdsgenoten? Plezier hebben en ontspannen staan voorop bij onze BSO. Je kind mag zelf kiezen waar het zin in heeft. Zoals buiten spelen, een spelletje doen, een workshop volgen of even rustig lezen. Dit alles wordt begeleid door gekwalificeerde en enthousiaste pedagogisch medewerkers. In onze activiteiten leggen we de focus op zoveel mogelijk plezier hebben, samen met vrienden. Ook zorgen we dat ieder kind kan meedoen.

De BSO heeft in de zomervakantie ook leuke activiteiten; klik hier voor de flyer, die ook in de Ouderapp staat.

gekwalificeerde pedagogisch medewerkers

ontwikkelingsstimulerend speelmateriaal

ontspannen

werkwijze

Inschrijven

Wanneer je jouw kind(eren) wilt aanmelden voor de buitenschoolse opvang dan meld je dit door het invullen van het inschrijfformulier. Dit is volledig vrijblijvend. Je ontvangt vervolgens een bevestiging en een uitnodiging voor een kennismaking/informatiegesprek. Wanneer je een keuze hebt gemaakt voor de opvang volgt een intakegesprek en, afhankelijk van de plaatsingsdatum, zal een afspraak gemaakt worden voor een zogenaamd wenmoment voor jouw kind(eren). 

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek worden specifieke zaken omtrent jouw kind besproken, zoals voeding en ziekte. Verder wordt tijdens de intake gewezen op de nodige informatie zoals de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan.

Plaatsingsdatum

De plaatsingsdatum is de eerste dag dat je kind naar de buitenschoolse opvang gaat. Voorafgaand wordt eventueel een zogenaamd wenmoment afgesproken.

Overeenkomst

Tijdens het intakegesprek zal de overeenkomst overhandigd worden. Hierop staat de plaatsingsdatum vermeld, het aantal af te nemen dagdelen, het tarief en een verwijzing naar de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan die betrekking hebben op de overeenkomst.

Veiligheid & gezondheid (inspectierapporten)

Kinderopvang Mathil houdt zich aan de landelijke regels die zijn opgesteld om ziekte en ongevallen in het kinderdagverblijf te voorkomen. Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie veiligheid & gezondheid uitgevoerd. Deze inventarisatie beschrijft de risico’s ten aanzien van veiligheid & gezondheid die de opvang van kinderen met zich meebrengt. We werken met een plan van aanpak, waarin beschreven staat welke maatregelen worden genomen om risico’s te reduceren.

Regelmatig wordt het kinderdagverblijf (waar buitenschoolse opvang onderdeel van is) geïnspecteerd door de GGD. De GGD toetst of de opvanglocatie voldoet aan alle eisen van de Wet Kinderopvang. Elke locatie heeft een eigen inspectierapport. Deze is te vinden op de pagina van de betreffende locatie.

Ongevallen
Indien zich een ongeval voordoet, wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders gezocht. In noodgevallen kan het voorkomen dat de leiding het kind direct per ambulance naar een ziekenhuis laat vervoeren en pas daarna contact met de ouders kan opnemen.

Van een ongeval wordt uiterlijk binnen een dag een ongevallenregistratie gemaakt. Deze registratie wordt met de ouders besproken.

Hygiëne
Hygiëne is belangrijk om verspreiding van ziekten te voorkomen. De pedagogisch medewerkers nemen de nodige maatregelen in acht, zoals zorgen voor schoon linnengoed, persoonlijke hygiëne, hygiënische leefomgeving en dergelijke.

Oudercommissie

De buitenschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang. In deze wet staan verschillende eisen waaraan een buitenschoolse opvang moet voldoen. Eén van de verplichtingen (art. 58) is dat een oudercommissie wordt ingesteld.

Kinderopvang Mathil stelt zich als doel om in een veilige en gezonde omgeving, kwalitatief goede kinderopvang te bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het belang van de kinderen staat centraal. Daarom is het ook belangrijk dat er een oudercommissie bestaat die als doelstellingen heeft:
-de ouders vertegenwoordigen
-de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen
-ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren)
-adviseren ten aanzien van de kwaliteit (denk bijvoorbeeld aan de wijze van uitvoering van het kwaliteitsbeleid, veiligheid, gezondheid, ontwikkeling en klachtenregeling)

Kinderopvang Mathil zal wijzigingen op één van deze gebieden moeten voorleggen aan de oudercommissie.

In de overtuiging dat een oudercommissie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de de kwaliteit van de kinderopvang wordt ouders gevraagd in overweging te nemen actief deel te nemen aan de oudercommissie.

Mocht het jou als ouder iets lijken om actief mee te denken in het beleid en de bedrijfsvoering van Kinderopvang Mathil, stel je dan nu kandidaat als lid van de oudercommissie. Je kunt hiervoor contact opnemen via 0522 20 21 07 of info@mathil.nl.

Wil je rechtstreeks contact met de oudercommissie dan kan dit via:
-BSO Rouveen & Staphorst -> oudercommissiekorouveen@mathil.nl
-BSO Nieuwleusen -> oudercommissiekonl@mathil.nl

Pedagogisch beleidsplan

Kinderopvang Mathil werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Een verkorte versie van het pedagogisch beleidsplan is hier te vinden. De complete versie is op te vragen via info@mathil.nl.

FINANCIeel

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina van de betreffende locatie.

 

Contracten

De  contractvormen staan vermeld op de pagina van de betreffende locatie.

Kinderopvangtoeslag en LRK-nummer

Ook bij buitenschoolse opvang kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van kinderopvangtoeslag (mits de ouders/verzorgers werken of een erkende studie volgen). Dit is mogelijk omdat onze opvanglocaties geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Elke locatie heeft een eigen registratienummer. Deze dient doorgegeven te worden aan de Belastingdienst bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. De nummers staan vermeld op de pagina van de betreffende locatie.

Proefberekening
Via de website van de Belastingdienst is het mogelijk om een persoonlijke proefberekening te maken voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

(bijna) overtuigd?

Kies dan voor inschrijven. Inschrijven is volledig vrijblijvend. Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

beleef de dag mee via de Ouderapp

Jouw kind(eren) vermaakt/vermaken zich uitstekend bij ons. En jij kunt dat meebeleven via onze app. We sturen foto’s en verhaaltjes over je kind terwijl jij aan het werk bent. Daarnaast biedt de OuderApp nog veel meer mogelijkheden die het jou makkelijk maken!