wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is professionele kinderopvang in een huiselijke sfeer. Hier krijgt jouw kind de aandacht die het thuis ook zou ontvangen. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De gastouderopvang vindt plaats, op de tijden en dagen die gewenst zijn, bij de gastouder thuis. Een gastouder die in jouw huis opvang verzorgt is ook mogelijk. Kortom: optimale opvang waar alles draait om jouw kind. 

vind een gastouder

Zoek op plaats of postcode:

Zoeken

Filter

Attentie!

Het is niet gezegd dat de gastouders die op deze website staan op dit moment ruimte hebben voor nieuwe kinderen. De dagen onder opvangdagen geven alleen aan dat de gastouder op die dagen opvang biedt.

Ook staan niet alle gastouders op onze website. Neem contact met ons op, dan helpen we je graag!

niet gevonden wat je zocht?

Bij het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil zijn meer dan 100 gastouders aangesloten. Niet alle gastouders zijn zichtbaar op onze website. Wanneer je op zoek bent naar een gastouder voor je kind(eren), willen we je vragen om altijd contact met ons op te nemen. Wij gaan dan, wanneer dat door jou gewenst is, in ons complete bestand van gastouders, op zoek naar een geschikte gastouder voor jouw kind(eren). Wanneer je het inschrijfformulier invult hebben wij meteen alle benodigde gegevens. Inschrijven is volledig vrijblijvend.

Ben je gastouder bij Mathil en wil je ook met een profiel zichtbaar worden op deze website? Als je gaat inloggen om de uren door te geven kun je in dezelfde omgeving je profiel toevoegen/bewerken. Als je dat nog nooit gedaan hebt moet je de eerste keer registreren (account aanmaken), dat kan hier.

 

de voordelen van gastouderopvang

Bij de gastouder zijn, afhankelijk van de leeftijd van eventuele eigen kinderen, maximaal 6 kinderen (maar meestal minder) tegelijkertijd aanwezig. De beleving is anders dan bij reguliere opvang omdat de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder of in jouw eigen huis. Doordat jouw kind steeds opgevangen wordt door dezelfde gastouder kun je uitstekend specifieke afspraken maken. Gastouderopvang is de meest flexibele vorm van opvang omdat je, bijvoorbeeld over de opvangdagen en -tijden, zelf afspraken kunt maken met de gastouder. Net als bij opvang op een kinderdagverblijf heb je als ouder(s)/verzorger(s) recht op kinderopvangtoeslag. 

kleinschalig

huiselijke sfeer

flexibel

werkwijze

Samengevat

Na de inschrijving via de website ontvang je een bevestiging en nemen wij contact op voor het plannen van een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvang je een mapje met informatie en wordt uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat. Ook vragen we dan naar de wensen rondom een gastouder zodat we gericht op zoek kunnen naar een geschikte gastouder. Heb je zelf al een gastouder gevonden, dan is dat niet van toepassing.
Wanneer we op zoek gaan naar een gastouder en deze hebben gevonden, ga je op bezoek bij de gastouder om kennis te maken. Het is dan alvast prettig om de kind(eren) mee te nemen. Als er een klik is zal een afspraak gemaakt worden bij de gastouder thuis om praktische afspraken door te nemen en vast te leggen in een afsprakenlijst die betrekking heeft op de overeenkomst. Daarna volgt, tijdens dezelfde afspraak, het tekenen van de overeenkomst.  

Kennismakingsgesprek

Wanneer wij één of meerdere gastouders hebben gevonden, kun je een keuze maken uit de gastouders of er voor kiezen om met alle gastouders die worden voorgedragen, kennis te maken. Dit gesprek vindt plaats op de locatie waar de opvang zal plaatsvinden. Het is belangrijk dat de kinderen aanwezig zijn tijdens deze kennismaking. Het gaat ook om hun reactie richting de gastouder. Kinderopvang Mathil is bij dit gesprek niet aanwezig, het gaat immers om de kennismaking, het bekijken of er een klik is. Na dit gesprek is er contact tussen de vraag- en gastouder en Kinderopvang Mathil om een afspraak te maken voor het koppelingsgesprek.

Koppelingsgesprek

Tijdens dit gesprek waarbij vraag- en gastouder en de bemiddelingsmedewerker van Kinderopvang Mathil aanwezig zijn, wordt een afsprakenlijst doorgenomen. In deze afsprakenlijst komen praktische punten aan bod, bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met ziekte van de kinderen, vakantie, voeding, dagritme et cetera. Deze afsprakenlijst is een aanvulling op de overeenkomst die na het invullen van de afsprakenlijst getekend wordt. 

Evaluaties

De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau komt twee keer per jaar op bezoek bij de gastouder. De ene keer wordt samen met de gastouder een checklist ingevuld om te kijken of alles in- en rondom huis veilig is en ook wordt gekeken naar de omgang voor wat betreft de gezondheid en hygiëne rondom de kinderen. Naar aanleiding van deze checklist wordt een plan van aanpak geschreven voor de eventuele uit te voeren acties.
De tweede keer wordt de ontwikkeling van de kinderen tot 4 jaar besproken, zoals ook omschreven in het pedagogisch beleidsplan. Deze bevindingen van de gastouder worden vastgelegd in een verslag. Dit verslag ontvangen de vraagouders en de gastouder.
De ouders zijn niet verplicht om bij de evaluatiemomenten aanwezig te zijn. Wel vindt er één keer per jaar telefonisch een evaluatie plaats met de vraagouder. De bemiddelingsmedewerker bespreekt dan met de vraagouders hoe de opvang verloopt.
 

Inspectierapport

De GGD komt niet alleen bij de gastouders langs om te controleren of aan alle regels voldaan is, ook bij het gastouderbureau zelf vinden inspecties plaats. Bij deze controle wordt onder andere gekeken naar de administratie en de contracten. Ook wordt het pedagogisch beleid onder de loep genomen.

Klik hier voor het meest actuele inspectierapport van het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil. 

Pedagogisch beleidsplan

De gastouderopvang van Kinderopvang Mathil werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Een verkorte versie van het pedagogisch beleidsplan is hier te vinden. De complete versie is op te vragen via info@mathil.nl

Oudercommissie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Door het instellen van een oudercommissie komen we aan deze wens tegemoet. De Wet Kinderopvang (WK art. 58) schrijft ook voor dat een gastouderbureau verplicht is een oudercommissie in het leven te roepen. Deze Wet geeft de oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

Het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil stelt zich ten doel om in een veilige en gezonde omgeving, kwalitatief goede gastouderopvang te bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het belang van de kinderen staat centraal. Daarom is het ook belangrijk dat er een oudercommissie binnen het gastouderbureau bestaat die als doelstellingen heeft:
1. De belangen van de kinderen en de ouders van het gastouderbureau zo goed mogelijk behartigen en de ouders vertegenwoordigen. Ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).
2. Adviseren ten aanzien van kwaliteit, denk aan bijvoorbeeld: wijze van uitvoering kwaliteitsbeleid, veiligheid, gezondheid, ontwikkeling en klachtenregeling.
Het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil zal wijzigingen op één van deze onderwerpen moeten voorleggen aan de oudercommissie.

Een oudercommissie kan een positieve bijdrage leveren aan de geboden kwaliteit, mits alle ouders hiervoor open staan. In de overtuiging dat een oudercommissie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de gastouderopvang vragen wij de ouders om in overweging te nemen of zij actief willen deelnemen aan de oudercommissie. Mocht het jou wat lijken om mee te denken in het beleid en de bedrijfsvoering van het gastouderbureau, neem dan contact met ons op.

Wil je een mail sturen naar de oudercommissie dan kan dit naar oudercommissiegob@mathil.nl.

 

FINANCIeel

Tarieven

Kinderopvang Mathil hanteert zoveel mogelijk de wettelijke tarieven. Hierdoor kan optimaal geprofiteerd worden van de kinderopvangtoeslag. De standaardadviestarieven voor 2024 zijn:

Vraagouder Gastouder
Bij afname tot 100 uur per maand * € 7,53 per uur € 6,53 per uur

Het standaard bemiddelingstarief voor het gastouderbureau bedraagt in 2024 € 1,00 per uur per kind*. Doordat dit bedrag onderdeel uitmaakt van het uurtarief voor de vraagouder wordt hierover ook kinderopvangtoeslag ontvangen. Na aftrek van de kinderopvangtoeslag komt het netto uurtarief voor ouders meestal uit op een bedrag tussen de € 1,00 en € 2,00.
*Bij afname van gemiddeld meer dan 100 uur per maand per gezin, gemeten over een heel kalenderjaar, gelden afwijkende tarieven.
Dit tarief is dan van toepassing op alle uren, dus ook op de eerste 100 uren per maand. Toepassing van dit tarief gaat in na overleg tussen vraagouder(s) en het gastouderbureau. Doordat het bemiddelingstarief onderdeel is van het tarief voor de vraagouder, heeft toepassing van het gereduceerde bemiddelingstarief tot gevolg dat het uurtarief voor de vraagouder lager uitvalt.  Wanneer blijkt dat structureel gemiddeld minder dan 100 uur per maand wordt afgenomen treedt het standaard tarief weer in werking.

De uiteindelijke keuze voor het te hanteren tarief gaat in overleg met vraagouder, gastouder en  eventueel het gastouderbureau.
Er worden geen inschrijfkosten, administratiekosten of andere bijkomende kosten berekend.
Aan de hand van een vrijblijvende offerte, kunnen we laten zien wat één en ander voor jou persoonlijk gaat betekenen. Klik hier om een persoonlijke offerte op te vragen.

Overeenkomst

Tussen de vraagouder(s), de gastouder en het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil wordt een zogeheten tripartiete overeenkomst afgesloten. Hierin staan onder andere de ingangsdatum en de dagen en tijden waarop de kinderen door de gastouder worden opgevangen. Ook de overeengekomen tarieven worden in de overeenkomst beschreven.

  Kinderopvangtoeslag (LRK-nummer)

  Net als bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang kunnen ouders/verzorgers bij gastouderopvang ook gebruik maken van kinderopvangtoeslag. Na aftrek van de kinderopvangtoeslag komt het netto uurtarief voor ouders uit op zo’n € 1,50 tot € 2,00. Dit is mogelijk omdat ons gastouderbureau geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag wordt vraagouders gevraagd om het LRK-nummer van de gastouder in te vullen. Elke gastouder heeft een ander LRK-nummer. Deze is bij de betreffende gastouder op te vragen.

  Gastouders dienen, wanneer zij als gastouder beginnen, het registratienummer van het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil door te geven aan de Belastingdienst. Dat nummer is hieronder te vinden:

  • Gastouderbureau Kinderopvang Mathil: 139317521

  Proefberekening
  Via de website van de Belastingdienst is het mogelijk om een persoonlijke proefberekening te maken voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

  (bijna) overtuigd?

  Kies dan voor inschrijven.
  Ben je eerst benieuwd wat opvang bij een gastouder precies gaat kosten? Kies dan voor offerte aanvragen.
  Zowel inschrijven als het opvragen van een offerte is volledig vrijblijvend.
  Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

  gastouder worden?

  Vind jij het leuk om met kinderen om te gaan en de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling? En wil jij je eigen werktijden indelen? Klik dan op onderstaande knop ‘Meer info’ om te kijken of jij gastouder kunt worden!
  Ben je al overtuigd? Kies dan voor ‘Inschrijven’ en selecteer vervolgens het formulier ‘Inschrijfformulier gastouder’.

  uren doorgeven

  Ben je gastouder bij Mathil en wil je de uren van de afgelopen maand doorgeven? Klik op onderstaande knop om in te loggen als gastouder. De eerste keer dat je dit doet moet je, je registreren. 

  GASTOUDER GEZOCHT!

  Kinderopvang Mathil komt graag in contact met nieuwe en bestaande gastouders.
  Neem vrijblijvend contact op, dan bekijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.
  Wil je gastouder worden, maar heb je geen passend diploma? Informeer naar onze
  opleidingsmogelijkheden.

  contactpersonen

  Hanneke Knoll

  Bemiddelingsmedewerker Staphorst, Rouveen, Zwartewaterland e.o.

  06 16 38 57 41

  h.knoll@mathil.nl

  Marinda Slot

  Bemiddelingsmedewerker Dalfsen,  Nieuwleusen, Lemelerveld, Balkbrug e.o.

  06 12 34 05 60

  m.slot@mathil.nl

  Janita de Haan

  Directie Kinderopvang Mathil

  06 30 27 47 42

  j.dehaan@mathil.nl