locatie

Dalfsen

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zijn basisschool De Vuursteen (voorheen De Uitleg) en Kinderopvang Mathil een samenwerking aangegaan. Hierdoor zijn in het gebouw van de school mogelijkheden ontstaan voor buitenschoolse opvang (voorschoolse- en naschoolse opvang). Kinderen van andere scholen zijn ook van harte welkom.

Openingstijden

De buitenschoolse opvang (VSO & NSO) is geopend op schooldagen van 07:00 uur tot de school begint en na schooltijd tot 18:00 uur. Opvang in de vakantie en/of tijdens een studiedag nodig? Ook dan zijn er mogelijkheden, neem hiervoor contact met ons op.

Op deze locatie:

Adres

Nieuwe Uitleg 2

7721 BN Dalfsen

TELEFOONNUMMER

BSO: 
06 80 21 27 33

Algemene info: 
(0522) 20 21 07

LRKP-NUMMER

259782282

INSPECTIERAPPORT

 

K I N D E R O P V A N G  M A T H I L  I N  B E E L D

EEN DAGJE MATHIL

Benieuwd naar een dagje Mathil? Bekijk dan het filmpje!