locatie

Dalfsen

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zijn basisschool De Vuursteen (voorheen De Uitleg) en Kinderopvang Mathil een samenwerking aangegaan. Hierdoor zijn in het gebouw van de school mogelijkheden ontstaan voor een peutergroep, voorschoolse- en naschoolse opvang. Kinderen van andere scholen zijn ook van harte welkom.

Openingstijden

De peutergroep is geopend op woensdag-ochtend van 8:30 tot 12:15 uur. Binnenkort hopen wij ook op de vrijdagochtend te gaan starten.

De buitenschoolse opvang (VSO & NSO) is geopend op schooldagen van 07:00 uur tot de school begint en na schooltijd tot 18:00 uur. Opvang in de vakantie en/of tijdens een studiedag nodig? Ook dan zijn er mogelijkheden, neem hiervoor contact met ons op.

Op deze locatie:

Adres

Nieuwe Uitleg 2

7721 BN Dalfsen

TELEFOONNUMMER

Peutergroep & BSO: 
06 80 21 27 33

Algemene info: 
(0522) 20 21 07

LRK-NUMMERS

Peutergroep:
319798999

BSO:
259782282

INSPECTIERAPPORTEN

 

Peutergroep:

BSO:

K I N D E R O P V A N G  M A T H I L  I N  B E E L D

EEN DAGJE MATHIL

Benieuwd naar een dagje Mathil? Bekijk dan het filmpje!