Bezoek van Jacco Vonhof aan Mathil

door | 5 april 2024

Op dinsdag 2 april jl. maakte Jacco Vonhof met een delegatie van MKB-Nederland en de Brancheorganisatie Kinderopvang kennis met MKB-ondernemers Janita en Henry de Haan tijdens een werkbezoek aan hun Kinderopvang Mathil in Rouveen. Mathil biedt verschillende soorten kinderopvang aan zoals kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang.

Op dinsdag 2 april kwam Jacco Vonhof met een delegatie van MKB-Nederland en de Brancheorganisatie Kinderopvang voor een werkbezoek naar Kinderopvang Mathil in Rouveen. Mathil biedt verschillende soorten kinderopvang aan zoals kinderdagopvang, peuteropvang, BSO en gastouderopvang.  

Tijdens en na een rondleiding door de eigen locatie werd uitvoerig gesproken met directie en medewerkers. Daarbij kwamen vragen aan bod als: “Hoe gaat het ondernemen in de kinderopvang? “Wat gaat goed, waar lopen zij tegenaan en waar liggen zij echt wakker van?” 

Onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen waren de toenemende werkdruk als gevolg van steeds weer veranderende wet- en regelgeving, het belang van ondernemerschap; de meerwaarde van een open kinderopvangstelsel. Ook kwam ter sprake hoe cruciaal het spelen in de eerste 6 jaar van een kind is voor talloze basisvaardigheden voor later en hoe dat steeds meer onder druk staat.  

Een ander mooi aspect is de samenwerking met scholen, het integraal Kindcentrum (IKC) waarin ieder kind centraal staat. In deze organisatievorm werken onderwijs en kinderopvang samen om de ontwikkelmogelijkheden van kinderen van nul tot twaalf jaar te stimuleren.  

Men was onder de indruk van de professionaliteit binnen de kinderopvanglocatie en de interactie met andere maatschappelijke organisaties zoals het welzijnswerk, ouderenwerk in de Buurtstee, logopedie en de lokale bibliotheek. 

We kijken terug op een mooie waardevolle ontmoeting.

Op de foto van links naar rechts:

Henry en Janita de Haan, Emmeline Bijlsma (directeur Brancheorganisatie Kinderopvang) , Ilse Vanhijfte (woordvoerder BK), Bas van ’t Wout (voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang), Jacco Vonhof (MKB) Anneloes Goossens (MKB), Denise Castaño Rosario (beleidsmedewerker BK)


We helpen je graag!

Kun je niet vinden wat je zoekt of heb je misschien een vraag naar aanleiding van wat je leest? Neem dan contact met ons op, we helpen graag!