locatie

Nieuwleusen -De Zaaier

Met ingang van 1 januari 2021 verzorgt Kinderopvang Mathil in samenwerking met basisschool De Zaaier een buitenschoolse opvang en peutergroep. De opvang vindt plaats in het gebouw van de school aan de Zandspeur 11 te Nieuwleusen. Kinderen van alle basisscholen zijn welkom op deze locatie.

Openingstijden

De buitenschoolse opvang (VSO & NSO) is elke dag geopend op schooldagen vanaf 07:00 uur tot de school begint en na schooltijd tot 18:00 uur. De peutergroep is geopend op dinsdag- t/m vrijdagochtend van 08:30 tot 12:15 uur.

Op deze locatie:

Adres

Zandspeur 11

7711 HE Nieuwleusen

TELEFOONNUMMERS

Peutergroep & BSO:
06 80 21 27 31

Algemene info:
(0522) 20 21 07

LRK-NUMMERS

Peutergroep:
161407638

BSO:
163019757

INSPECTIERAPPORTEN

Peutergroep:

BSO:

K I N D E R O P V A N G  M A T H I L  I N  B E E L D

EEN DAGJE MATHIL

Benieuwd naar een dagje Mathil? Bekijk dan het filmpje!