Coronacrisis FAQ

Vanwege het coronavirus waren de kinderopvang en buitenschoolse opvang opnieuw een periode gesloten. De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Op deze manier kon de betaling van de kinderopvangtoeslag ook voortgezet worden....

Update invulling openstelling per 8 juni

De ontwikkelingen rondom de coronacrisis gaan snel. Wij proberen ouders en gastouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden. De ontwikkelingen en maatregelen leiden vanzelfsprekend tot vragen en onzekerheid. Op deze pagina proberen wij op de meest gestelde vragen...