Vraag en antwoord maatregelen coronacrisis

Laatste update: 27-03-2020

 • Mag mijn kind voor noodopvang naar de kinderopvang?

De kinderopvang gaat dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen[1] werken, kunnen in principe bij de eigen kinderopvang terecht. Echter bovengenoemde geldt niet als uw kind lichte/milde gezondheidsklachten heeft, zie vraag en antwoord 7.

 • Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?

Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vindt u hier.

 • Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk maar mijn partner niet?

Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school en/of kinderopvang. U moet de opvang zien als noodopvang als u echt nergens anders terecht kunt.

 • Welke ouders wel of niet toegang tot noodopvang?

Het is belangrijk dat de noodopvang open is voor ouders in cruciale beroepen die de Nederlandse economie nu draaiende houden. Ook kinderen van ZZP’ers waarvan één ouder een cruciaal beroep heeft en waar echt geen opvang thuis georganiseerd kan worden, zijn welkom. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Het kabinet heeft noodopvang geregeld voor cruciale beroepen en vertrouwt op het oordeelvermogen van ouders of zij daarvoor in aanmerking komen of niet. Als ouders dat vinden dat dat geval is, zijn de kinderen welkom. Hiervoor is het wel nodig om via  aan te geven dat u hier gebruik van wilt maken en op welke dagen en tijden.

 • Mijn partner en ik werken allebei in een cruciale beroepsgroep en kunnen de opvang niet elders regelen en dus maken we (graag) gebruik van de noodopvang. Mijn kind gaat qua leeftijd al naar school. Breng ik mijn kind(eren) naar school of naar de kinderopvang?

Zoals het normaal gesproken ook gaat. Onder schooltijden naar de school. Voor voor- en naschoolse opvang (BSO) naar de kinderopvang. Wij brengen uw kind dus naar de school zoals dat normaal gesproken ook gaat. Het is dan dus ook nodig dat uw kind dan een broodje meeneemt voor tussen de middag.

 • Mijn kind blijft vanaf 16 maart (verplicht) thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, voorlopig heeft het kabinet bepaald dat uitbetaling van de kinderopvangtoeslag door blijft lopen, ook al vindt er in deze periode geen opvang plaats. Hier is voor gekozen om forse terugbetalingen (van onterecht ontvangen toeslag) en dergelijke te voorkomen en zo de situatie beheersbaar te houden.

Wij vragen u het volgende:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al heeft betaald. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Als u de kinderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
 • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaalt u aan de kinderopvangorganisatie.
 • Dit betekent dat kinderopvang of gastouderopvang u tot en met 6 april (en mogelijk langer) dus in principe zelf niets kost. De kinderopvangtoeslag en compensatie van de eigen bijdrage door de Rijksoverheid dekken bij elkaar de kosten tot de maximum uurprijs.
 • Mijn kind is welkom op school, maar is er ook BSO (buitenschoolse opvang)?

Uw kind is welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze in principe voor- en na schooltijd bij de BSO terecht. Hiervoor is het wel nodig om uw kind aan te melden via  en aan te geven of de dagen en tijden afwijken van wat bij ons bekend is.

 • Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?

Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan contact op met uw huisarts. Dit is de landelijke richtlijn vanuit Rijksoverheid.

 • Blijft Kinderopvang Mathil open de komende tijd?
  Zonder tegenbericht blijven wij open. Er bestaat de mogelijkheid dat gemeenten locaties gaan aanwijzen waar de noodopvang gaat plaatsvinden per regio. Gemeenten werken daarin samen met de veiligheidsregio’s. Dit is dus alleen voor kinderen van ouders die in een cruciale beroepsgroep werken.
 • Waar kan ik terecht voor vragen?

U kunt als ouder terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Als u een specifieke vraag voor Kinderopvang Mathil heeft mag u die stellen via . Gezien de drukte kan het zijn dat wij u niet (meteen) beantwoorden.

 • Er is een grote zorg over kinderen met een sociale indicatie dan wel ouders met een indicatie. Kunnen die ook gebruik maken van noodopvang?

Hierbij geldt ook dat het hier om maatwerk gaat en lokaal goed zicht op deze groep kinderen van 0-12 jaar moeten houden. Het gaat om kinderen uit kwetsbare gezinnen (waar veilig thuis bij is betrokken, de meldcode kindermishandeling) of waar zorg is over de ouders. We kunnen gelet op de aantallen en zolang er plek is deze kinderen noodopvang bieden. Degene die de ouder/kind goed kent kan ook contact opnemen en dit zelf actief aanbieden. Let wel, als deze kinderen verschijnselen vertonen van verkoudheid of ziekte moeten ze helaas wel, conform de richtlijnen van RIVM, thuisblijven.

 • Moet kinderopvang het thuisonderwijs overnemen als scholen echt helemaal dicht gaan?

Als opvang en onderwijs samen afspreken dat het voor kinderen fijner is om op de BSO te verblijven zullen kinderen op de BSO inderdaad thuisonderwijs moeten volgen. PM’ers kunnen waar mogelijk begeleiden. Onderwijs is graag bereid om waar mogelijk de onderwijsassistenten in te zetten op de BSO, om hierbij te ondersteunen.

 • Voor wie is de compensatie bedoeld?     

Voor alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. 
De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximum uurprijs. Bij de kinderopvangtoeslag wordt dezelfde (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs gehanteerd.

 • Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?

We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers met een cruciaal beroep, hun kinderen naar de noodopvang kunnen brengen, tenzij de kinderen klachten hebben als koorts, hoesten of verkoudheid.

De overige zzp’ers moeten hun kinderen zelf opvangen. Helaas is de ‘noodopvang’ nu dus niet voor iedereen beschikbaar. De overheid laat in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voorgaan, dit om de samenleving draaiende te houden. 

 • Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door het coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben? 

Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Wijzigingen onder voorbehoud. Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.

Bronnen:

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen)

[1] Inclusief onmisbare functies binnen vitale processen.