Gastouder worden?

Een gastouder is iemand die het leuk vindt om met kinderen om te gaan en de kinderen kan stimuleren en begeleiden in hun ontwikkeling. De gastouder kan de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel geven. Een gastouder heeft een goede gezondheid en is geestelijk evenwichtig. De gastouder is open en flexibel en beschikt over een verantwoordelijkheidsgevoel.

Als gastouder kun je ook een bekende van de opvangkinderen zijn, bijvoorbeeld een familielid (opa’s en oma’s). Op deze manier ontvangen (vraag)ouders ook gewoon kinderopvangtoeslag.

Voordelen van gastouder zijn
-Je werkt thuis en je kunt je eigen werktijden bepalen (in overleg met de vraagouders).
-Je gaat met kinderen om, stimuleert en begeleidt ze in hun ontwikkeling en opvoeding.

De opvang van kinderen verzorgen is verantwoordelijk werk. Daarom moeten gastouders aan een aantal vereisten voldoen om gastouder te zijn:
1. Beschikken over een relevant diploma. Dat is een diploma MBO-2 Helpende (zorg en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma. Of het certificaat goed gastouderschap. Klik hier voor meer informatie over relevante diploma’s.
2. Certificaat EHBO aan kinderen. Deze cursus wordt op verschillende plaatsen in de regio georganiseerd. Dit certificaat is in één dag te behalen.
3. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De gastouder en diens huisgenoten moeten over een VOG beschikken. Deze vraagt Mathil digitaal voor u aan. Vervolgens moet de gastouder zich registreren in het personenregister. De kosten voor de gastouder en een tweede huisgenoot worden door Kinderopvang Mathil vergoed (na ontvangst van de verklaring en het betalingsbewijs en afhankelijk van het aantal af te nemen uren).

Als je niet over de juiste diploma’s beschikt begeleiden wij je daarin en we hebben een vergoedingsregeling voor het behalen van de diploma’s.

Aantal op te vangen kinderen
Het aantal kinderen dat een gastouder tegelijk mag opvangen is afhankelijk van hun leeftijd. Eigen kinderen tot 10 jaar tellen ook mee wanneer ze aanwezig zijn tijdens de opvang. Het maximum aantal kinderen dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn is (inclusief eigen kinderen):
-zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.
-vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar.
-vier kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal twee van 0 jaar; ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Gastouder en de omgeving
De gastouderopvang vindt over het algemeen plaats in het huis van de gastouder. In overleg kan de opvang ook plaatsvinden in het huis van de vraagouder.
Zowel binnen als buiten moet voldoende ruimte zijn voor de gastkinderen om te spelen, lopen, stoeien et cetera. De ruimtes waar de kinderen zich bevinden moeten ook rookvrij zijn.
Wanneer geen tuin aanwezig is zal de gastouder alternatieven moeten aanbieden, bijvoorbeeld een speeltuintje in de buurt of een wandeling maken.
Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor het gastkind om zich terug te kunnen trekken, om even te kunnen lezen, knutselen, puzzelen et cetera.
Voor jonge kinderen is het belangrijk dat er een veilige plek is waar ze rustig kunnen liggen, kruipen, zitten en spelen. Ook zal er een veilige en rustige slaapplek moeten zijn waar het gastkind kan slapen of uitrusten.

Ben je overtuigd? Wil je graag gastouder worden? Kies dan voor ‘Inschrijven’ en selecteer vervolgens het formulier ‘Inschrijfformulier gastouder’. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Niet het juiste diploma?

We vragen je dan om toch contact met ons op te nemen. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden voor opleiding.

Ben je overtuigd?

Klik dan op onderstaande knop ‘Inschrijven’ en selecteer vervolgens het formulier ‘Inschrijfformulier gastouder’.