Update openstelling per 11 mei voor KDV, BSO en peuteropvang

door | 24 april 2020

Ongetwijfeld heeft u meegekregen dat de scholen en kinderopvang weer gedeeltelijk open gaan vanaf 11 mei. Daar zijn wij uiteraard blij mee maar het roept ook vragen op. Via dit bericht brengen wij u alvast zo goed mogelijk op de hoogte aangaande de situatie vanaf 11 mei a.s.. We vragen extra aandacht voor het onderscheid tussen kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO).

 Kinderdagverblijf (KDV)

  • Het KDV gaat per 11 mei a.s. weer ‘’gewoon’’ open. Zonder tegenbericht verwachten wij dan ook alle kinderen weer op de dagen en tijden waarop dit voor de coronacrisis gebruikelijk was. Let op: als uw kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag uw kind niet naar de opvang.
  • De noodopvang blijft (in overleg) ook na 11 mei beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, en die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang. Ook hiervoor geldt dat uw kind niet naar de noodopvang mag als het zelf (of een huisgenoot) klachten heeft. Het is de bedoeling dat onder schooltijd de scholen zorgen voor noodopvang. Noodopvang is gratis opvang en we gaan er vanuit dat ouders hier alleen gebruik van maken wanneer ze anders echt geen opvang kunnen vinden.
  • Om de openstelling van het kinderdagverblijf vanaf 11 mei zo goed mogelijk te laten verlopen nemen wij onderstaande maatregelen. Wij hopen en rekenen op uw begrip en medewerking.

-In de hal staat een medewerker om uw kind op te wachten. Daar wordt afscheid genomen van papa/mama.

-Maximaal één ouder mag tegelijkertijd in de hal staan. Zo nodig wacht u buiten op 1,5 meter afstand van andere volwassenen.

-We houden ons allemaal aan de regels van niezen/hoesten in de elleboog, zo vaak mogelijk de handen wassen, etc.

-Bij het ophalen van uw kind zal de medewerker met uw kind naar de hal komen. Daar zullen ook de spulletjes klaar liggen om mee te nemen.

-Alle volwassenen houden rekening met minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.

-Bij de ingang zal een desinfecterend middel staan om uw handen te kunnen ontsmetten. Verzoek om dit zoveel mogelijk te doen.

-Hygiëne bij Mathil: We maken regelmatig schoon, denken extra aan bijvoorbeeld deurklinken en toilet, we gebruiken plastic handschoenen bij het verschonen van de kinderen en wassen zo vaak mogelijk onze handen.

Buitenschoolse opvang (BSO)

  • De BSO gaat per 11 mei a.s. weer ‘’gedeeltelijk’’ open. De kinderen kunnen alleen naar de BSO op de dagen dat zij ook naar school gaan. Dit kan dus afwijken van de reguliere BSO-dagen en is gemaximeerd op de normale contracturen. Op de andere dagen mogen zij niet naar de BSO.

Voor kinderen waarvan minimaal één ouder in een cruciale beroepsgroep werkt, biedt de school onder schooluren noodopvang. Tevens mag uw kind (of één van de huisgenoten) geen gezondheidsklachten hebben. In verband met onze planning van de BSO vragen wij u daarom het volgende:

-Wilt u z.s.m. en uiterlijk voor 1 mei per mail naar info@mathil.nl doorgeven wanneer wij uw kinderen op de BSO kunnen verwachten? Wilt u dan ook de weken, dagen en tijden vermelden? Als wij niks van u vernemen gaan wij er vanuit dat uw kind(eren) niet naar de BSO komt/komen.

  • Kan mijn kind voor noodopvang naar de BSO? Tijdens schooluren biedt de school noodopvang aan. In overleg met ons kunt u voor en na schooltijd gebruik maken van noodopvang bij de BSO.
  • Om de openstelling van het kinderdagverblijf vanaf 11 mei zo goed mogelijk te laten verlopen nemen wij onderstaande maatregelen. Wij hopen en rekenen op uw begrip en medewerking.

-U wordt verzocht om uw kinderen zelf naar binnen te laten gaan. Afscheid nemen vindt dan buiten plaats.

-Bij het ophalen van uw kind proberen wij met de kinderen al zoveel mogelijk buiten te staan.

-Alle volwassenen houden rekening met minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.

-Moet u kind toch echt binnen door u opgehaald worden, dan het verzoek om niet met meer dan 1 volwassene tegelijkertijd binnen te zijn.

-Bij de ingang zal een desinfecterend middel staan om uw handen te kunnen ontsmetten. Verzoek om dit zoveel mogelijk te doen.

 Financieel KDV & BSO

  • Mijn kind maakt helemaal niet of maar gedeeltelijk gebruik van de opvang i.v.m. maatregelen vanaf 11 mei, blijf ik als ouder wel de volledige factuur betalen? Ja, landelijk is besloten dat facturering en betaling blijft doorlopen volgens het schema van voor de coronacrisis. De kinderopvangtoeslag blijft dan ook volledig doorlopen en uw eigen bijdrage wordt vergoed door de overheid. Zie hieronder.
  • Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders compenseren?

-De compensatieregeling zal voor ouders met kinderopvangtoeslag worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in samenwerking met de Belastingdienst. De vergoeding wordt automatisch berekend op basis van reeds beschikbare informatie bij de belastingdienst op 6 april 2020. Ouders hoeven zelf dus niets aan te vragen of aan te leveren.

-De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling over de periode vanaf 16 maart tot aan het moment dat de scholen weer volledig zijn opengesteld. Dus ook na 11 mei (wanneer de scholen weer gedeeltelijk beginnen) wordt de eigen bijdrage nog vergoed.

-De betaling zal volgens de huidige planning plaatsvinden in de maand juni of uiterlijk juli.
-De Sociale Verzekeringsbank (SVB) compenseert tot aan het maximale toeslagtarief. Dit is het maximale uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen en bedraagt € 8,17 voor KDV en € 7,02 voor BSO.

Omdat onze flex-tarieven standaard iets hoger zijn, hebben we deze tarieven tijdelijk hierop aangepast, zodat u per saldo geen kosten heeft tijdens deze coronacrisis.

  • Moet ik zelf contact opnemen met de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de vergoeding?

-Nee, ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) terug.