Update openstelling per 11 mei voor gastouderopvang

door | 24 april 2020

 De gastouderopvang gaat weer open op 11 mei. Mag ik mijn kind dan gewoon brengen?

Kinderen van 0 tot 12 jaar mogen inderdaad weer naar de gastouderopvang. Let op: als het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang. 

Welke uren worden gerekend/geregistreerd?

Landelijk is besloten dat (in ieder geval) tot 11 mei gastouders gevraagd wordt om (alleen) de uren te rekenen die normaal gesproken opgevangen zouden worden. Dat betekent voor de meivakantie dus ook dat gastouders de uren rekenen die ze in een normale situatie in de meivakantie gerekend zouden hebben. Vanaf 11 mei kunnen de daadwerkelijke opvanguren weer worden gerekend. Vraagouders wordt gevraagd de volledige factuur te betalen, dan blijft ook de kinderopvangtoeslag volledig doorlopen en wordt de eigen bijdrage gecompenseerd. Zie het financiële gedeelte onderaan deze mail.

 Hoe zit het met opvang als kinderen wel opvang nodig hebben maar die dag niet naar school gaan?

Wanneer er sprake is van noodopvang gelden dezelfde regels als voor 11 mei, namelijk gratis opvang onder schooluren op school en daarbuiten bij de gastouder. Wanneer er geen sprake is van noodopvang, of u wilt daar geen gebruiken van maken, kunt u met uw gastouder overleggen of uw kind daar terecht kan. De gastouder zal dan op de gebruikelijke wijze de werkelijke opvanguren rekenen. Advies is om daarbij op te letten dat u niet boven het maximum aantal uren uitkomt voor de kinderopvangtoeslag (voor bso is dit 70% van de werkuren van de minst werkende ouder).

 Voor de herstart vanaf 11 mei a.s. vragen wij jullie om onderstaande maatregelen in acht te nemen:

  • Het liefst buiten of anders in de gang of de hal (waar de kinderen altijd binnen komen) wordt er afscheid genomen van papa/mama. Gastouders zijn vrij hier een goede eigen invulling aan te geven.
  • Maximaal één ouder mag tegelijkertijd in de hal/gang staan. Zo nodig wacht u buiten op 1,5 meter afstand van evt. andere volwassenen. Gastouders zijn vrij hier een goede eigen invulling aan te geven.
  • We houden ons aan de regels van het niezen/hoesten in de elleboog, zo vaak mogelijk de handen wassen etc.
  • Bij het ophalen van uw kind zal de gastouder, waar mogelijk, met uw kind naar buiten of in de hal/gang komen. Daar zullen ook de spulletjes klaar liggen om mee te nemen. Gastouders zijn vrij hier een goede eigen invulling aan te geven.
  • De gastouder houdt rekening met voldoende afstand tussen volwassenen. En qua hygiëne wordt regelmatig schoongemaakt met extra aandacht voor bijvoorbeeld deurklinken en toilet. Zo vaak mogelijk handen wassen.

Hoe zit het met gastouders die i.v.m. gezondheidsrisico liever geen kinderen opvangen?

Gastouders zijn zelfstandig en mogen dus zelf dergelijke (noodgedwongen) keuzes maken. De gastouder draagt dan ook het financiële risico hiervan.

Wat als ouders i.v.m. gezondheidsrisico’s hun kinderen niet naar de gastouder willen brengen (bijvoorbeeld omdat ze dan bang zijn dat ze via hun kind besmet worden)?

We vragen gastouder en vraagouder in dat geval in overleg te gaan, eventueel samen met het gastouderbureau. We adviseren wel dat de gastouder deze uren wel in rekening brengt. Voor de vraagouder loopt dan de kinderopvangtoeslag ook gewoon door en de eigen bijdrage wordt gecompenseerd.

Kunnen gastouders (en gezinsleden) zich ook laten testen op het coronavirus?

In principe kunnen medewerkers in de kinderopvang (en dus ook gastouders) zich laten testen. Neem hiervoor contact op met uw huisarts en geef duidelijk aan dat u werkzaam bent in de kinderopvang. Kom je er niet uit of wil je ons hier over spreken dan mag je altijd contact opnemen.

Hoe verloopt de noodopvang nadat de scholen voor de helft opengaan na 11 mei?

Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie loopt de noodopvang door. Op de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO of gastouder (tenzij hier lokaal door gemeenten, scholen en opvanglocaties andere afspraken over zijn gemaakt).

Blijven ouders ook na 11 mei de vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage? 

Ja. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen voortduurt. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Blijft u de factuur van de kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u zeker van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

De gast- en vraagouders van Kinderopvang Mathil zijn, vooral op financieel gebied, via de mail uitgebreider geïnformeerd over de openstelling per 11 mei.