Beslisboom kinderen naar kinderopvang?

De meest actuele versie van de beslisboom is van 19 mei jl.. Met de beslisboom kun je bepalen of een kind naar de kinderopvang/school mag zo lang er corona-maatregelen gelden. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor...

De OuderApp van Kinderopvang Mathil

Voor de oudercommunicatie en praktische zaken maken we bij Kinderopvang Mathil gebruik van een OuderApp. Ouders van kinderen die naar het kinderdagverblijf, de peuteropvang of de buitenschoolse opvang gaan kunnen de app downloaden in de App Store of Google Play Store....

Vergoeding voor ouders die kinderopvangtoeslag krijgen

Vanwege het coronavirus waren de kinderopvang en buitenschoolse opvang opnieuw een periode gesloten. De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Op deze manier kon de betaling van de kinderopvangtoeslag ook voortgezet worden....