Coronacrisis FAQ

door | 23 april 2021

Vanwege het coronavirus waren de kinderopvang en buitenschoolse opvang opnieuw een periode gesloten. De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Op deze manier kon de betaling van de kinderopvangtoeslag ook voortgezet worden. Het gedeelte bovenop de kinderopvangtoeslag wordt de eigen bijdrage genoemd. De overheid vergoedt van de eigen bijdrage het deel tot en met het maximumuurtarief. Omdat het uurtarief van Kinderopvang Mathil, gedurende de lockdown, niet hoger is dan het maximum uurtarief worden ouders volledig gecompenseerd. Mogelijke uitzondering hierop zijn uurtarieven van gastouders die hoger zijn dan het maximum uurtarief. Voor het gedeelte boven het maximum uurtarief ontvangen ouders dan geen vergoeding.

Uitbetaling in juni
Begin juni ontvangen ouders vanzelf een brief waarin staat hoeveel vergoeding wordt uitgekeerd. In juni wordt het geld overgemaakt.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat meer informatie, klik hier.

Archief

De kinderopvang is gesloten tot en met tenminste 7 februari 2021. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken kunnen in principe terecht voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan (vraag)ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Het kabinet gaat ouders tegemoetkomen in de gemaakte kosten van opvang tijdens de periode van sluiting (tot de maximum uurprijs). Om het recht op kinderopvangtoeslag te behouden worden ouders gevraagd de volledige factuur te blijven betalen, dit is tevens het advies van de overheid. Op deze manier blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen en hoeft u niets te wijzigen bij de Belastingdienst. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen de ouders een tegemoetkoming ontvangen. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen.

Wij proberen ouders en gastouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden. De maatregelen leiden vanzelfsprekend tot vragen en onzekerheid. Op deze pagina geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. Deze informatie is onder andere afkomstig van de Rijksoverheid en de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet volledig is, zodra meer informatie bekend is zal dat op deze pagina toegevoegd worden. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Meest gestelde vragenAlgemeen

Voor wie is er noodopvang beschikbaar?
Noodopvang is beschikbaar voor:
*Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf regelen.
*Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Wat zijn de cruciale beroepsgroepen?
Bekijk de lijst met cruciale beroepen.

Wordt de noodopvang door de school of kinderopvang aangeboden?
Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openingstijden van de kinderopvang.

Hoe werkt het aanvragen van noodopvang (bij KDV/BSO)?
De OuderApp is aangepast naar noodopvang. Voor de periode van woensdag 16 december 2020 tot en met vrijdag 15 januari 2021 zijn alle kinderen afwezig gemeld. Ouders die gebruik willen maken van noodopvang kunnen de aanvraag via de OuderApp invoeren. Let op: dit moet echt via de app worden gedaan en niet via de mail. De aanvraag doet u, zoals u gewend bent, op de eigen ”stamgroep”.

Hoe zit het met noodopvang in de kerstvakantie?
In de vakantieperiode zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor reguliere klanten en gedurende gebruikelijke openingstijden. Kinderopvang Mathil is vanaf vrijdag 25 december (eerste kerstdag) tot en met vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten.

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor de opvang?
Ja:
*Betaal de gehele factuur zoals u dat altijd doet.
*Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Hier hoeft u niets voor te doen, ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening.

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?
*Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen open gaat.
*Als u de factuur doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
*U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

Voor gastouderopvang geldt hetzelfde als voor KDV/BSO.

Ik maak gebruik van flexibele opvang, gelden hier andere regels voor?
De uren die reeds gepland stonden (oftewel reeds goedgekeurde aanvragen) worden in rekening gebracht. Ondanks dat u vanwege de sluiting dus geen gebruik heeft gemaakt van de geplande opvang. Op deze manier hoeft u niets te wijzigen bij de Belastingdienst en behoudt u het recht op kinderopvangtoeslag, kijk voor meer informatie bij de vraag ‘Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?’.

Nog lopende aanvragen, ten tijde van de sluiting op 16 december, worden niet meer beoordeeld en dus ook niet in rekening gebracht.

Meest gestelde vragenGastouderopvang

Ik kan als gastouder geen kinderen opvangen, omdat mijn eigen kinderen thuis zijn. Wat nu?
Jouw eigen kinderen tot tien jaar tellen mee in de kindaantallen. Komt dit qua aantal niet uit met je opvangkinderen, dan is het goed om te weten dat je als gastouder een cruciaal beroep hebt. Dit betekent dat je voor je eigen kinderen gebruik kunt maken van de noodopvang op school of eventueel het kinderdagverblijf (mits daarvoor een contract afgesloten is).

Welke uren moet ik als gastouder registreren?
In de basis worden de uren geregistreerd die het kind normaliter bij de gastouder zou zijn geweest. Het maakt hierbij niet uit of het kind wel of niet is geweest. Ouders worden gecompenseerd middels een tegemoetkoming door de overheid tot het maximaal uurtarief.

Gaan de bezoeken van de bemiddelingsmedewerker nog wel door?
Nee, in ieder geval tot en met 17 januari 2021 vinden deze geen doorgang. Eventueel is er telefonisch contact.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@mathil.nl. Vanwege de drukte die voortkomt uit de tweede lockdown kan het zijn dat uw mail niet (direct) wordt beantwoordt.

We helpen je graag!

Kun je niet vinden wat je zoekt of heb je misschien een vraag naar aanleiding van wat je leest? Neem dan contact met ons op, we helpen graag!