Update invulling openstelling per 8 juni

door | 16 december 2020

De ontwikkelingen rondom de coronacrisis gaan snel. Wij proberen ouders en gastouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden. De ontwikkelingen en maatregelen leiden vanzelfsprekend tot vragen en onzekerheid. Op deze pagina proberen wij op de meest gestelde vragen antwoord te geven. Deze informatie is afkomstig van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

De ontwikkelingen gaan dusdanig snel dat de informatie elk moment kan wijzigen. Tevens kan bepaalde informatie nog niet volledig zijn en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Onderaan deze pagina zijn eerdere updates te vinden.

1. Wat verandert er na de gehele openstelling per 8 juni voor de kinderopvang?
De buitenschoolse opvang (bso) gaat vanaf 8 juni weer regulier open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de bso terecht.
De kinderdagopvang (kinderen van 0-4 jaar), en de gastouderopvang (kinderen van 0-12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open. Dit geldt ook voor de peuteropvang (gemeentelijk gesubsidieerd en niet gesubsidieerd aanbod).

2. Wat betekent dit voor de compensatie die ouders ontvangen voor hun eigen bijdrage?
Vanaf 8 juni stopt de vergoeding van de eigen bijdrage die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de gehele factuur voor de kinderopvang. (Meer over de deze vergoeding vind je in de ‘FAQ Compensatieregeling’). 

3. Gaan scholen voor 100% open vanaf 8 juni?
Ja, scholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open zoals dat het geval was voor de sluiting van 16 maart.

4. Is er een voorbehoud met betrekking tot het opengaan van scholen en bso’s per 8 juni?
Het kabinet heeft een voorbehoud gemaakt voor het opengaan van scholen. Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. In de week van 1 juni neemt het kabinet hier een besluit over. Dit voorbehoud is niet gemaakt voor de bso’s.

5. Is de school verplicht om hele dagen onderwijs aan te bieden?
Het kabinet heeft de scholen dringend opgeroepen om hele dagen onderwijs te verzorgen, waarbij de kinderen tot 8 juni 50% van de tijd naar school gaan. Scholen zijn verzocht om hierover duidelijke afspraken te maken met de bso’s.

6. De school past de tijden aan na 8 juni (bijvoorbeeld door een continue-rooster), wat betekent dat voor de bso?
Om vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken, zijn scholen opgeroepen om in deze periode een continue-rooster te hanteren zodat alle kinderen tussen de middag overblijven.
Daarbij is het de bedoeling dat scholen niet eerder dichtgaan dan hun reguliere tijden zodat bso’s op gebruikelijke momenten en volgens de contracten die bso’s met ouders hebben, de kinderen kunnen ophalen van school.
Als de school wél kiest voor aangepaste schooltijden, dan is het aan de school de tijd te overbruggen tot de reguliere bso tijd.

7. Wie betaalt de extra kosten voor de bso als de school de tijden aanpast ?
De bso is open op reguliere tijden, zoals in het contract met de ouder staat vermeld. Als een school kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan die school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere bso-tijd. Mocht de bso kinderen eerder kunnen ophalen, dan kan de bso de extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders. Dit betekent dat het contract, dat de ouder met de bso heeft, moet worden aangepast. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.

8. Mogen scholen later starten dan 8 juni? 
Nee, dat mag niet.

NOODOPVANG

9. Wat betekent de volledige openstelling voor de noodopvang?
Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan.
Tot 8 juni is de noodopvang beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en voor kinderen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.
Vanaf 8 juni is de noodopvang in de avond, nacht en weekenden alleen nog beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang tijdens reguliere openingstijden dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

10. Welke mogelijkheden voor noodopvang zijn er voor ouders die in cruciale beroepen werken?
Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

We helpen je graag!

Kun je niet vinden wat je zoekt of heb je misschien een vraag naar aanleiding van wat je leest? Neem dan contact met ons op, we helpen graag!