Gezocht: leden voor oudercommissie van Gastouderbureau Mathil

door | 24 oktober 2020

Naast de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peutergroepen is Kinderopvang Mathil ook actief als gastouderbureau. De bij Mathil aangesloten gastouders verzorgen professionele opvang in een huiselijke sfeer bij de gastouder thuis of in het huis van de vraagouders. Het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil heeft als doel; kwalitatief goede gastouderopvang te bieden in een veilige en gezonde omgeving voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het belang van de kinderen staat daarin centraal. Een oudercommissie levert een positieve bijdrage aan deze doelstelling. Daarom beschikt het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil sinds 1 april 2009 over zo’n oudercommissie, het is tevens een wettelijke verplichting op grond van de Wet Kinderopvang.

Wat is een oudercommissie?

De oudercommissie is een schakel tussen het gastouderbureau en de ouders van de kinderen, die naar een gastouder gaan. Samen bewaken ze de kwaliteit. De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld op gebied van pedagogisch beleid, voeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en de klachtenregeling. Naast de wettelijke verplichting is Mathil er van overtuigd dat een oudercommissie een belangrijke rol speelt in de kwaliteit van de opvang. De oudercommissie heeft als doelstellingen:

  • De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen en vertegenwoordigen.
  • Ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang.
  • Te adviseren ten aanzien van de kwaliteit (denk bijvoorbeeld aan veiligheid, gezondheid en ontwikkeling).

Het gastouderbureau van Mathil legt belangrijke wijzigingen op het gebied van bovenstaande punten voor aan de oudercommissie.

Wil jij meedenken?

Een oudercommissie levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de opvang. Daarom hopen wij dat jij in overweging wilt nemen of je (vrijwillig) lid wilt worden van de oudercommissie. Je woont dan in elk geval de vergaderingen (4 á 5 keer per jaar) bij van de oudercommissie. Voorkennis, opleiding of iets dergelijks is geen vereiste. We zoeken wel ouders waarvan een kind naar een gastouder gaat. We horen graag jouw reactie via info@mathil.nl. Voor vragen kun je ook telefonisch contact opnemen via 0522-202107.

We helpen je graag!

Kun je niet vinden wat je zoekt of heb je misschien een vraag naar aanleiding van wat je leest? Neem dan contact met ons op, we helpen graag!